Una sessió és una petició d’ajuda. Les sessions a l’app mSchools Experts les creen els docents. Com a docent tens l’opció de crear una:


- sessió puntual per a un tema concret i has d’especificar tres dates amb hores lectives de quan la sessió, de manera en línia o presencial, es podria dur a terme. En el camp de Descripció, hauràs de contextualitzar com és el centre, els grups-classe i l'objectiu específic de la sessió;


- sessions de mentoratge (sense dates associades) demanant l’ajuda regular d’un Expert durant tot el curs. 


Les sessions creades pels docents es publiquen a l’app i, d’aquesta forma, els Experts poden escollir les sessions que es volen assignar. Si un Expert s’assigna una sessió de mentoratge per ajudar de manera més regular, el docent podrà crear sessions amb possibles dates que només l’Expert podrà veure i assignar-se. Quan un Expert s’assigna una sessió amb data i hora, s’inicia el contacte entre l’Expert i el docent, els quals hauran d’acordar de quina manera es durà a terme la sessió.