L’Expert i el docent interactuen abans, durant i després de la sessió.


- Un cop el docent rep la notificació quan la sessió ha estat assignada per un Expert, s'ha de posar en contacte amb ell/a per a enviar-li la informació dels grups, de l’estat dels projectes dels alumnes i de l'objectiu de petició d'ajuda.


- L’Expert només pot contactar i interactuar amb els alumnes durant la sessió en presència d’un docent. En cap cas, els alumnes poden contactar directament amb l’Expert o viceversa sense la supervisió del docent, el pare, la mare o un tutor legal. 


- Quan finalitza una sessió, l’app ho notifica al docent i a l’Expert perquè tots dos puguin valorar la sessió.