Estimem que ajudar un mateix grup-classe durant un curs són unes 10-15 hores de dedicació, tenint en compte els contactes previs i posteriors a les sessions. Hi ha tres moments clau on es recomana als docents que demanin l’ajuda d’un Expert: quan els grups valoren les idees d’apps i en trien una; quan han de pensar en el disseny, la programació i la usabilitat de l’app, i en darrer terme, quan han de pensar en la comercialització i el model de negoci.