Cada centre en funció de la seva experiència prèvia pot decidir a partir de quim mòdul començar i fins a quin mòdul arribar. Aixímateix, també en funció de l'experiència i la dinàmica de treball del centre, es pot optar per a treballar el llenguatge de programació Scratch com a assignatura o de forma transversal dins d'un projecte interdisciplinar.