Els materials d’App Education poden aplicar-se de diferents formes en funció de l’organització de cada centre.

En alguns casos es fa servir com a treball de síntesi, en d'altres s'incorpora a algun mòdul com a unitat d'aprenentatge tenint en compte les hores de lliure disposició.

Els materials dels cursos tenen tots la mateixa estructura, dividida en tres parts: estudi de mercat i tria de la idea a desenvolupar, disseny de la interfície gràfica i programació de l'app. La diferència entre ells està que, en funció de la família, la càrrega horària més gran recau en el bloc relacionat amb la família en concret.