General

Què és mSchools App Education?
App Education és una assignatura optativa centrada en la conceptualització i disseny d’apps i el seu objectiu principal és que els alumnes ideïn i desenvolu...
Dl, 23 Des., 2019 a les 3:25 AM
Vull implementar alguna de les propostes d'App Education. Per on començo?
1. Escriu un correu a contact@mschools.com i t'enviarem un correu amb l'enllaç per registrar-te a fer App Education a l'aula amb els teus alumne...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 5:09 PM
En quines assignatures puc impartir App Education?
Els materials estan desenvolupats per a impartir com a proposta didàctica a: - 3r ESO: Tecnologia - 4t ESO: Informàtica - CFGM: Gestió administrativa – A...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 5:16 PM
Puc impartir App Education en algun altre assignatura o mòdul?
Els materials d’App Education poden aplicar-se de diferents formes en funció de l’organització de cada centre. En alguns casos es fa servir com a treball d...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 5:19 PM
Existeixen els materials de l'assignatura en anglès?
Els materials estan en anglès per a la proposta de 4t d’ESO; no obstant això, molts dels materials bàsics de la proposta són els mateixos per a la resta de ...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 5:21 PM
Quina és l'estructura i el contingut dels materials?
Els materials de la proposta didàctica que es presenta contempla els blocs definits en el currículum de l’assignatura optativa específica del curs, sent l’a...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 6:00 PM
Es planteja l’ús de diferents eines o aplicacions informàtiques?
Al llarg de l’assignatura es planteja l’ús de diferents eines i aplicacions informàtiques algunes de les quals cobreixen blocs concrets del currículum i d’a...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 6:02 PM
S’ofereixen materials de support per al professorat?
Sí; amb el material curricular es proporcionen diferents materials de suport al professorat: - guia docent; - llistat de requeriments de software; - plan...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 6:04 PM
Com treballen els alumnes dins l’aula?
L’alumnat treballarà en grups d’un màxim de cinc components els quals s’estructuraran en forma d’empresa. La formació d’aquests grups quedarà a criteri del ...
Dv, 10 Gen., 2020 a les 6:06 PM
Quin llenguatge de programació s’utilitza?
El lleguatge de programació que es proposa és App Inventor. No obstant, es pot programar l'app amb un altre llenguatge si el docent així ho prefereix.
Dv, 10 Gen., 2020 a les 6:08 PM