Els materials de la proposta didàctica que es presenta contempla els blocs definits en el currículum de l’assignatura optativa específica del curs, sent l’aportació fonamental la seva estructuració al voltant d’un projecte que actua com a fil conductor de tot el seu desenvolupament.


L'estructura i entregables del projecte que es treballa és: