El lleguatge de programació que es proposa és App Inventor. No obstant, es pot programar l'app amb un altre llenguatge si el docent així ho prefereix.