L’alumnat treballarà en grups d’un màxim de cinc components els quals s’estructuraran en forma d’empresa. La formació d’aquests grups quedarà a criteri del professorat. Tot i així, es proposen un seguit d’activitats en el tema Comencem el nostre projecte: ens organitzem per tal de cohesionar el grup i conèixer les fortaleses i debilitats dels membres que el formen.