Qualsevol professional pot ser-ho.  L'Expert mSchools ideal ha de tenir:


- experiència o coneixement d'alguna de les següents àrees relacionades amb: 

* ideació; 

* màrqueting;

* recerca de mercat;

* UX Design:

* programació;

* models de negoci;

* parlar en públic;

- ganes de compartir el seu coneixement amb les futures generacions.