Experts

What do Experts get from supporting mSchools?
1. Per formar part d'una comunitat creixent que impulsa la incorporació de les noves tecnologies a l’aula com a eina important d’aprenentatge. A través ...
Thu, 19 Dec, 2019 at 1:31 PM
Who can become an Expert?
Qualsevol professional pot ser-ho.  L'Expert mSchools ideal ha de tenir: - experiència o coneixement d'alguna de les següents àrees relacionades...
Thu, 19 Dec, 2019 at 1:32 PM
What do I commit to as an Expert and what is expected of me?
Cada Expert pot escollir en quin grau pot o vol participar-hi. Pots decidir ajudar de manera puntual, o en la modalitat de mentor que suposa un acompanyamen...
Thu, 19 Dec, 2019 at 1:33 PM
How much time does an Expert commit to mentoring a class group during a school year?
Estimem que ajudar un mateix grup-classe durant un curs són unes 10-15 hores de dedicació, tenint en compte els contactes previs i posteriors a les sessions...
Thu, 19 Dec, 2019 at 5:10 PM
Do I have to know how to code to become an Expert?
No cal saber programar per a poder fer d'Expert. Pots ajudar en moltes àrees de coneixement dins el procés de desenvolupament del projecte que no tenen ...
Thu, 19 Dec, 2019 at 1:35 PM
How can I become an mSchools Expert?
Primer t'hauràs de registrar a mSchools amb el perfil d'Altres. Un cop registrat: 1. descarrega't i consulta el Manual; 2. Descarrega...
Thu, 19 Dec, 2019 at 1:35 PM
What is a session, what types are there and how can I assign myself one?
- Una sessió és una petició d’ajuda. Les sessions a l’app mSchools Experts les creen els docents. Ells poden crear una sessió puntual per a un tema concret ...
Mon, 23 Dec, 2019 at 1:01 AM
Should sessions be online or in person?
En la mesura del possible recomanem que les sessions es facin presencials. És important que els nois i noies puguin interactuar amb l'Expert i, encara q...
Mon, 23 Dec, 2019 at 1:03 AM
How does the Expert interact with the teacher and the students?
L’Expert i el docent interactuen abans, durant i després de la sessió. Abans de la sessió es recomana que el docent enviï documentació o informació de l’est...
Mon, 23 Dec, 2019 at 1:04 AM
Why is it important to rate the sessions?
Per poder monitorar l’app i millorar el programa d’Experts i el seu reconeixement, necessitem recollir informació de les sessions que es creen i que es duen...
Mon, 23 Dec, 2019 at 1:05 AM