L’Expert i el docent interactuen abans, durant i després de la sessió. Abans de la sessió es recomana que el docent enviï documentació o informació de l’estat dels projectes dels alumnes perquè l’Expert es pugui situar. L’Expert només pot contactar i interactuar amb els alumnes durant la sessió en presència d’un docent. En cap cas, els alumnes poden contactar directament amb l’Expert o viceversa sense la supervisió del docent, el pare, la mare o un tutor legal.