- Una sessió és una petició d’ajuda. Les sessions a l’app mSchools Experts les creen els docents. Ells poden crear una sessió puntual per a un tema concret i han d’especificar tres dates amb hores lectives de quan aquesta sessió, de manera en línia o presencial, es podria dur a terme. 


- De manera alternativa, els docents poden crear sessions de mentoratge (sense dates associades) demanant un Expert amb qui puguin comptar de manera periòdica per a diferents ajudes al llarg del curs. 


- Les sessions creades pels docents es publiquen a l’app; així, com a Expert pots triar, segons el teu criteri i la teva disponibilitat, quines et vols assignar i, per tant, quines et compromets a fer. 


- Si un Expert s’assigna una sessió de mentoratge per ajudar de manera periòdica, el docent podrà crear sessions amb possibles dates que només l’Expert podrà veure i assignar-se. Cada vegada que entris a l’app, podràs veure totes les sessions que et pots assignar i assignar-te’n tantes com vulguis. 


- Quan un Expert s’assigna una sessió amb data i hora, s’inicia el contacte entre l’Expert i el docent, per a obtenir el màxim d'informació i determinar si la sessió es farà presencial o en línia.


- Quan finalitza una sessió, l’app ho notifica al docent i a l’Expert perquè tots dos puguin fer-ne la valoració.