Cada Expert pot escollir en quin grau pot o vol participar-hi. Pots decidir ajudar de manera puntual, o en la modalitat de mentor que suposa un acompanyament durant el curs i que pot suposar 3 o 4 sessions. Una sessió té una durada aproximada d'una hora.